Aircraft

G-BPKM 1979 Piper Warrior 2

G-BPKM 1979 Piper Warrior 2

Equipment

 • Twin Garmin G5s: PFD and HSI
 • Garmin 430
 • KX-170 Nav comm
 • KN64 DME
 • KR87 ADF
 • Garmin GMA340 Audio Panel
 • Mode S Transponder


G-BEZV 1976 Cessna 172M

G-BEZV 1976 Cessna 172M

Equipment

 • Twin Garmin G5s: PFD and HSI
 • Garmin 430W with WAAS
 • Garmin GNC255A Nav-Comm
 • Bendix King KN64 DME
 • ADF
 • Garmin GMA345 Audio Panel
 • Mode-S Transponder